• (0212) 240 6060
 • (0533) 452 8177
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bel Ağrıları

Bel Ağrısında Tanı, Bel Ağrısında Tedavi, Bel ağrısının mekanik sebepleri, Bel ağrısının genel sebepleri, Bel ağrısının nörolojik sebepleri

Bel Ağrısı Genel Bilgiler

1- Bel Ağrısında Mekanik Sebepler :

 • Disk ile ilgili problemler. Omurlararası disklerde genelde fıtıklaşma arka bölgeden olur. En sık olarak 4-5. bel omurlarının hizasında ortaya çıkar ve o bölgede sinir sıkışmasına sebep olur. Siyatik siniri oluşturan bölgede bir sıkışma olursa bu genelde siyatik ağrısı olarak tarif edilen , öksürmekle , hapşırmakla , arabada seyahat ederken ve öne eğilmekle artan bıçak saplanır gibi bir ağrıya sebep olur.
 • Faset eklemlerde dejenerasyon. Faset eklemlerdeki genişleme bazen omurilik sinirlerini omurilik kanalında çıktığı noktalarda sıkıştırabilir. Bu da ağrıya sebep olur. Sinir sıkışması olmasa bile belin arkaya bükülmesi sırasında veya belin sağa sola eğilmesi sırasında olan , gece yatakta dönerken daha da artan ve bel fıtığındaki ayaklara kadar yayılabilen ağrının aksine bacakta dizlerin altına genellikle yayılmayan şiddetli bel ağrısına sebep olabilir.
 • Spondiloz. Omurlarda ve diskteki genel dejenerasyona spondiloz denir. Omurilik sinirlerinin çıkış noktalarında darlığa ve sinir sıkışmasına sebep olabilir.
 • Spondilolistezis – Omur kayması. Bir omurun diğer omurun üzerinden öne doğru kaymasıdır. % 80’i L5-S1 arasından olur.
 • Spondiloliz. Omurların üstüne binen tekrarlanan yük ve travmaların sonucu olarak özellikle gençlerde ve jimnastik yapanlarda daha sık olarak görülen , belin geri hareketiyle artan ve öne eğilmekle azalan ağrıya sebep olur.
 • Omurga kırıkları. Travmalara veya yaşla beraber osteoporoza veya tümörlere bağlı olarak omurga kırıkları olabilir.
 • Spinal stenoz – Omurilik dar kanalı. Hareket , yürüme sırasında ağrı , uzun yürüme sonrası ağrıya ve bacakta oluşan güçsüzlüğe bağlı olarak topallamaya sebep olabilir. Şikayetler dinlenmekle geçer. Bu bulgulara ‘vitrin arazı ‘ da denir. Genelde görülme sıklığı yaşla beraber artar. Daralan sinir kanalında sinirin ve siniri besleyen damarların sıkışması sonucu ağrı ortaya çıkar.
 • Myofasyal ağrı. Kaslardaki tetik nokta denen ağrılı noktalar bele yayılan ağrıya sebep olabilir , bel fıtığında görülen ağrı ile karışabilir. Basit muayene yöntemleri ile genelde tanı konabilir.
 • Sakroiliit. Leğen kemiklerinin kuyruk sokumu ile yaptığı eklem bölgesinden kaynaklanan ağrıya sebep olur. Eklem üstüne bastırmakla ve özel muayene yöntemleri ile eklem grafileri ile tanı konur.
 • Başarısız Bel Cerrahi Girişim Sendromu ( Ameliyat sonrası yapışıklıklar ve araknoidit.) Bel ameliyatı olan hastaların %10 ile % 30 ‘unda ağrı şikayetleri geçmez veya ameliyat öncesinden daha fazla olabilir. Bu ağrı , ameliyat bölgesindeki yapışıkların sinirleri sıkıştırmasına bağlı olabileceği gibi omuriliği saran araknoid zarındaki kalınlaşmalara da bağlı olabilir.
 • Çocukluk çağı. 10 yaş altında bel ağrısında disk iltihabı , tümörler , damarsal anomaliler ve osteomyelit yani kemik iltihabı akla gelebilecek olasılıklardandır. 10 yaş üstündeki çocuklarda disk kayması , bel fıtığı , jüvenil kifoz ( Scheuermann hastalığı ) ve tümörler akla gelir.
 • Yansıyan ağrı. Böbrek taşı, aort anevrizma ruptürü gibi durumlarda oluşan ağrılar da bel bölümünde hissedilebilir.

2- Genel Sebepler:

 • Tümörler:
  • Kemikle ilgili olanlar. En sık olarak bir tür kan hastalığı olan Multipl Myelom gelir.
  • Metastatik – Bir kanserin yayılması ile olanlar. %85 oranda meme , prostat , akciğer , böbrek ve tiroid kanserleri kemiğe yayılım gösterir.
 • Çeşitli nedenler: Metabolik kemik hastalıkları , epidural enfeksiyon , vaskülitler.

3- Nörolojik Sebepler:

 • Myelopati, omuriliğe bağlı hasalıklar.
 • Şeker hastalığı gibi hastalıklara bağlı bel sinirlerinde rahatsızlık
 • Nöropati, Multipl Skleroz ( MS ) ve benzeri hastalıklar
 • Kas hastalıkları

Bel Ağrısında Tanı

1- Bel Ağrısında Fizik Muayene:

 • Omurga genel görünüşü. Doğumsal anomaliler , omurga eğrilikleri , ağrıya bağlı eğrilikler veya tutulmalar saptanır.
 • Hareket muayenesi. Öne eğilmekle , yanlara eğilmekle , sağa sola dönmekle ağrı olup olmadığı saptanır. Hastanın parmak uçlarında ve topuklarının üstünde yürümesi istenerek ilgili kaslarda kuvvetsizlik olup olmadığı saptanır.
 • Nörolojik muayene ve kas kuvveti muayenesi. Çeşitli hareket ve manevralarla hastanın her hangi bir omurga seviyesinde sinir sıkışması olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Yine aynı muayene yöntemleri ile ağrının bel omurları ve disk kaynaklı mı olduğu yoksa bel kaslarından ya da kalça ekleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlaşılmaya çalışılır. Hastanın belirli omurilik sinirleri tarafından yönlendirilen kaslarında kuvvetsizlik olup olmadığı ya da gene belli sinirler tarafından düzenlenen reflekslerde ( örn. diz kapağı refleksi L-4 siniri ) kayıp olup olmadığı muayene edilerek anlaşılmaya çalışılır.

2- Bel Ağrısında Tanı Yöntemleri:

 • Bel grafileri: Genelde sadece kemik yapı ile ilgili sınırlı bilgi verir. Kemik kırıkları , omurlarda kaymalar , eklemlerdeki problemler konusunda aydınlatıcıdır.
 • Manyetik rezonans: MR . Tüm bel bölgesi ; kaslar , bağlar , omurilik , disk , omurilik zarları , disk fıtıkları ve sinir basıları , faset eklemle ile ilgili çok ayrıntılı bilgi verir.
 • Bilgisayarlı tomografi – BT. Kemik yapılar ile ilgili en ayrıntılı bilgi tomografi ile edinilir.
 • Laboratuar tetkikleri. Rutin testler dışında özel romatolojik hastalıklara özgü testler ; romatoid faktör ( RF ) anti-nükleer antikor ( ANA ) , sedimentasyon , CRP , tam kan sayımı , Multipl Myelom için protein elektroforezi gibi testler yapılabilir.
 • Elektromyografi – EMG. Kaslardaki sinir iletimini ölçerek herhangi bir sinire bağlı problem olup olmadığını gösterir. Şeker hastalığına bağlı sinir hasarı , sinir sıkışmasına bağlı sinir hasarı ayrımında , olayın süresinin yaklaşık olarak belirlenmesinde faydalı bir testtir.

Bel Ağrısında Tedavi

 • Tedavi yönteminden bağımsız olarak yeni başlayan bel ağrılarının % 4 ’ı ilk 1 hafta içinde % 60 – 80’i 3 hafta içinde ve % 90‘ı 2 ay içinde daha iyi hale gelir.
 • Yatak istirahati. 2 – 3 günü geçmemeli ve erken dönemde gündelik yaşama geçme ve egzersizlere başlama sağlanmalıdır. Belirli hareketlerle ağrılarda artma oluyorsa o hareketler kısıtlanmalı , bel korunmalı ama yatağa bağımlı hale gelip günlük aktiviteler kesintiye uğratılmamalıdır.
 • İlaç tedavisi. Non-steroid anti-inflammatuar ilaç grubu , ağrı ve oluşan inflammasyon yani yangıyı azaltırken uygun şekilde ve doktor kontrolü olmadan kullanıldığında ciddi yan etkilere sebep olabilirler. (Örn. Mide ülseri, böbrek yetmezliği)
 • Bel Ağrısında Fizik Tedavi. Traksiyon, bel okulu, bel egzersizleri, ultrason uygulamaları kısa süreli rahatlama sağlayabilen uygulamalardır.
 • Bel Ağrısında Egzersiz. Erken dönemde tekrar hareketli yaşama dönebilmek için egzersizler ve uygulama teknikleri çok önemlidir. Hareketsizlik, hareket etmede kısıtlılık bel ağrısı tedavisini olumsuz etkileyen en önemli durumdur.
 • Bel Ağrısında Epidural Steroid Enjeksiyonları ve diğer Girişimsel Ağrı Tedavi Yöntemleri.
  • Bel ağrısında epidural steroid enjeksiyonu: Özellikle bel fıtığına bağlı sinir sıkışmaları durumunda , gelişen teknik ve görüntüleme yöntemleri ile sıkışan sinire kadar ulaşıp , o bölgedeki enflammasyon yani ağrı ve sıkışma yaratan çeşitli kimyasal reaksiyonları ortadan kaldırıp , ağrıyı giderecek ilaçları hemen problemli sinir etrafına yapmayı sağlayacak bir yöntemdir. Sıkışmış , problemli sinir bölgesine ağrıyı kesecek ve kas spazmını giderecek lokal anestezik bir ilaç ve düşük doz steroid uygulaması ile özellikle ilk 6 ay ile 1 yıl arasında başvuran hastalarda % 60 – 80 oranında ağrı kesilmesi sağlanabilmekte ve bu sayede hasta hareketleri kısıtlanmadan erken dönemde gündelik hayatına dönebilmektedir. Ağrı şikayeti olmayan hasta bel sağlığı için çok önemli olan egzersizleri sorunsuz olarak uygulayabilmektedir.
  • Bel ağrısında seçici sinir blokları: Omurlar arasında yer alan faset eklemlerden kaynaklanan ağrılarda faset eklem içi steroid uygulaması ve faset eklem medial sinir bloğu ile ağrı tedavisi , son derece başarılı sonuçları olan girişimsel ağrı tedavi yöntemlerinden biridir. Tedavinin yanısıra ağrının faset eklem kaynaklı olup olmadığının anlaşılmasına yarayan bir tanı yöntemi olarak da kullanılabilir.
  • Bel ağrısında nükleoplasti: Omurlarası disk fıtıklaşması sonucunda ortaya çıkan sinir sıkışmalarına bağlı bel – bacak ağrılarında ( örn. Siyatik ağrısı ) ameliyat yerine kullanılan bir yöntemdir. Omurlararası diskin çoğunluğu su olan çekirdek kısmının , ince bir iğne ile düşük akımlı elektrik verilerek buharlaştırılması ile sinir sıkışmasının ortadan kaldırıldığı bir tedavi yöntemidir.
  • Bel ağrısında epidural lizis: Özellikle başarısız bel cerrahisi sendromlu hastalarda uygulanan, ameliyata bağlı olarak epidural bölgede sinir etrafında oluşan yapışıklıkları ortadan kaldırmaya yarayan bir yöntemdir.
   • Bel sağlığını koruma ve beli kullanma tekniklerinin öğretilmesi
   • Cerrahi tedavi. Son 20 yılda gelişen tanı ve tedavi teknikleri ile artık cerrahi girişim ihtiyacı % 10 düzeyine kadar gerilemiş ve hastaların ameliyata gerek kalmadan bel sorunlarının üstesinden gelmeleri sağlanmıştır. Ancak aşağıdaki durumlarda en erken dönemde doktorunuza başvurmanız ve gerekli görülürse cerrahi tedavi için değerlendirilmeniz gerekmektedir:
    • Bel ağrısıyla beraber herhangi bir bacak veya ayakta düşüklük , ciddi kuvvet kaybı , yürüyememe
    • Ani gelişen idrar veya dışkı kaçırma veya idrar , dışkı yapamama
    • Erkeklerde ani gelişen ereksiyon kusuru

Acil Bel Ağrısı

Bel ağrısıyla beraber ;

 • Herhangi bir bacak veya ayakta düşüklük , ciddi kuvvet kaybı , yürüyememe , hissizlik
 • Ani gelişen idrar veya dışkı kaçırma veya idrar , dışkı yapamama
 • Erkeklerde ani gelişen ereksiyon kusuru.

 


Ağrılarımız

Ağrı Tedavisi - İletişim
Ağrı Tedavisi - İletişim