Ağrı Merkezi - İletişim
Ağrı Merkezi Randevu
Ağrı Merkezi

Ağrı Tedavisi

Ağrı kesiciler, akut ve kronik ağrılı durumlarda ağrının kontrolünün sağlanmasında kullanılan ajanlardır. Kronik ağrılı hastaların tedavisinde uygulanan algoritmalarda hastaya uygulanacak ilk ağrı kontrol yöntemi, ağrı kesici ajanların verilmesi şeklindedir. Ağrının kontrolünde, ağrının fizyopatolojisine, algılanmasına ilişkin bilgilerin yanı sıra kullanılacak ilaçların etkinliklerini de bilmek gereklidir. İlaç tedavisi ile ağrıda gerileme sağlanamaz ise girişimsel tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Girişimsel yöntemler, uygulamalar konusunda teknik bilgi ve becerinin yanı sıra kullanılan ajanların etkileri, yan etkileri gibi konularda da yeterli bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir.

Ağrı Tedavisi

Kanser Ağrıları

Ağrı, kanser hastalarının %20-50’sinde hekime ilk başvuru şikayeti iken %75-90’ında hastalığın seyri sırasında katlanmak zorunda kaldığı, sosyal yaşamını engelleyebilecek boyutlara varabilen bir sorundur.

Baş Ağrıları

Baş ağrısı yakınması ile hekime başvuran hastaların % 80’inde baş ağrısı organik bir nedene bağlı değildir ve tanı ancak hastadan alınan bilgiler doğrultusunda konabilir.

Boyun Ağrıları

Omurganın hareketli yapılarının mekaniğinin anlaşılmasının, hem ağrının önlenmesi hem de tedavisinde önemli katkısı vardır.

Çocuklarda Ağrı

Ağrı ve tedavisi konusunda elde edilen gelişme ve yeniliklerin hızla artmasına rağmen yapılan bir çok araştırma, akut ve kronik ağrı kontrolünün çocukluk çağında halen büyük bir sorun olduğunu göstermektedir.

Kadınlarda Ağrı

Çok sayıda insanın dahil edildiği hastalık dağılımlarını inceleyen bilimsel araştırmalara göre kadın ve erkekler, farklı hastalık deneyimlerine sahiptir.

Yaşlılarda Ağrı

Yaşlılarda çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen bacak ve ayak ağrıları yaşın ilerlemesiyle artan sorunlardan birisidir.

Kanser ağrısının ortaya çıkmasında etkili faktörler nelerdir?

Kanserli hastalarda ağrının ortaya çıkmasında rol oynayan birçok etken arasında kanserin ilk olarak kaynaklandığı bölge en önemlisidir. Kanserin evresi, kanser yayılımının varlığı, kemiklerin tümörle tutulumu ve tümörün ağrıya neden olan maddeler oluşturması ağrı oluşumunda rol alır. Hastadaki endişe, korku, huzursuzluk hali ve depresyon gibi etkenler ise ağrının ortaya çıkmasında daha az önem taşırlar. Genel olarak bu etkenlerin tümü ağrının şiddetini belirler.

Kanserde Ağrı Tedavisi  

 
  • 1
  • 2